หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาหินซ้อน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน
นายวิชญ์ธวัช ศรีวิกาญจน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน
วิสัยทัศน์ อบต.เขาหินซ้อน
"“ ก้าวหน้า อุตสาหกรรม สังคม คุณธรรมก้าวไกล
ใส่ใจชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ผาสุก ”
ศาสนสถานในตำบลเขาหินซ้อน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
1
2
3
 
 
นายวิชญ์ธวัช ศรีวิกาญจน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน
สายตรงนายก โทร. 081-407-7002
 
 
 
กิจกรรม
Activities
 
กิจการสภา
Council
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้ [ 31 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 23 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุ [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 41 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กวัดลำมหาชัย หมู่ที่7 ตำ [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 90 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้ [ 20 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 23 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ [ 5 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 46 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรื [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 40 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและ [ 9 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 42 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ (ภายในหมู่บ้านหนองว่านเหลือง) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพ [ 4 ส.ค. 2565 ]ซื้อวััสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ สำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเข [ 3 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำสแตนเลส) ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมขาตั้ง สำหรับสำนักปลัด [ 3 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเ [ 2 ส.ค. 2565 ]

 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2410  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2395  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว2399 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีรายชื่อ (เก่า)]  [ 8 ส.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ที่แก้ไขเพิ่มเติม กค. มท 0803.3/ว2403  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การตรวจสอบและแก้ไขแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Thai Water Plan และเชิญประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2402  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2396 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว2394  [ 5 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2398 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
สำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว30  [ 5 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2382 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ (ชุมชนคนทำบัญชีเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน) ระหว่างกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2388  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาแจ้งยืนยันข้อมูลเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2391  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน กพส. มท 0810.4/ว2381  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กพส. มท 0810.4/ว2380  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว106  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขออนุญาตให้ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด และบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศ. มท 0816/ว2390  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การอบรมออนไลน์ หลักสูตร (Inclusive Rural Development) กพส. มท 0810.2/ว2385  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5621  [ 4 ส.ค. 2565 ]
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (มีดีต้องแชร์) ในรูปแบบ Infographic เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสร้างการรับรู้เครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน กม. มท 0804.6/ว2387 [เอกสารแนบ]  [ 4 ส.ค. 2565 ]
คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว กพส. มท 0810.4/ว2375  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2376  [ 3 ส.ค. 2565 ]
การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2279  [ 3 ส.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว2364  [ 3 ส.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 6 สน.บถ. มท 0809.4/ว2374  [ 3 ส.ค. 2565 ]
 
 
ดส ว 640 ลว. 30 ธันวาคม 2564 การจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ปี 2565  [ 30 ธ.ค. 2564 ]  
0023.5/ว8698 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
 คู่มือการปฏิบัติงาน  [ 24 มี.ค. 2564 ]  
 คู่มือกำกับดูแลใช้ร่วมกัน อบจ เทศบาล อบต  [ 24 มี.ค. 2564 ]  
 คู่มือกำกับดูแล อบต  [ 24 มี.ค. 2564 ]  
 คู่มือกำกับดูแลเทศบาล  [ 24 มี.ค. 2564 ]  
 คู่มือกำกับดูแล อบจ  [ 24 มี.ค. 2564 ]  
 แจ้งมติ ก.ท.จ. ก.อบต.จ. แผนอัตรากำลัง 3 ปี  [ 6 ต.ค. 2563 ]  
 1-ประกาศหลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
 2-ประกาศหลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
 1-ประกาศการลงโทษทางวินัย  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
 2-ประกาศการลงโทษทางวินัย  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
 1-การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
 2-การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
ฉช 0023.2/ว 862 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 17 ก.ย. 2562 ]  
ฉช 0023.5/ว 3928  แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้ User และ Password เข้าใช้งานในระบบ e-LAAS  [ 15 ส.ค. 2562 ]  
เอกสารประกอบเสนอ ก.จังหวัด พิจารณา เฉพาะจังหวัดฉะเ เอกสารประกอบเสนอ ก.จังหวัด พิจารณา เฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา  [ 9 ส.ค. 2562 ]  
ฉช 0023.2/ว723 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี 2562  [ 2 ส.ค. 2562 ]  
ฉช 0023.2/ว3688 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 31 ก.ค. 2562 ]  
ฉช 0023.1/ว3655 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2562  [ 31 ก.ค. 2562 ]  
 
 
อบต.ลาดกระทิง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2566 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ลาดกระทิง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.คู้ยายหมี ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฏีกา กำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่2) พ.ศ.2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ลาดกระทิง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วยน้ำทรั [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ลาดกระทิง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ก.ม.๗ (กลุ่มค [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ลาดกระทิง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายลาดกระทิง - ห้ [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ลาดกระทิง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางเข้ากลุ่มบ้ [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ลาดกระทิง ประชาสัมพันธ์การเปิดการเรียนการสอนครั้งที่ 4 ของโรงเรียนผู้สูงอายุ [ 4 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาหินซ้อน ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน เดิน วิ่ง ปั่น [ 3 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
อบต.เขาหินซ้อน ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจแสดงความประสงค์ในการซื้อที่ดินจัดหาประ [ 3 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
อบต.คู้ยายหมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อก [ 2 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.คู้ยายหมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรือง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง [ 2 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.คู้ยายหมี นายธงชัย พรมพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล [ 1 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าสะอ้าน ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โอนครั้งที่ 11 [ 1 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาหินซ้อน ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน ขอเชิญชวนและรับลงทะเบียนผู้ที่สนใจจ [ 27 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
Karton Express (26 พ.ค. 2565)    อ่าน 9  ตอบ 0  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (2 เม.ย. 2565)    อ่าน 169  ตอบ 0  
ขอความช่วยเหลือ (25 มี.ค. 2565)    อ่าน 24  ตอบ 1  
สอบถามค่ะ มีการชำราะภาษีแบบออนไลน์ไหมค่ะ (25 มี.ค. 2565)    อ่าน 21  ตอบ 2  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อนมากน้อยเพียงใด
  มากที่สุด
  มาก
  เฉยๆ
  ไม่พอใจ
  ควรปรับปรุง
   
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

หลามพร้าว

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
คู่มือประชาชน
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-407-7002
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน อำเภอเมืองพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 โทร : 038-086-744, 033-599-459
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน
จำนวนผู้เข้าชม 685,674 เริ่มนับ 5 ก.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
เทศบาลเมืองชุมแสง